Przejdź do treści
1
2
3
4
5
6
Przejdź do stopki

"Aktywna tablica"

Treść

 W lipcu 2017 r.  Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”. W ramach programu szkoły podstawowe zostały wyposażone w tablice interaktywne, projektory, głośniki czy interaktywne monitory dotykowe. Nasza szkoła przystąpiła do rządowego programu „Aktywna tablica”.  Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu w kwocie 14 tys. zł uczniowie będą mogli korzystać z nowoczesnych technologii podczas codziennych zajęć szkolnych. Dodajmy, że dwa interaktywne monitory dotykowe zostały zamontowane w salach lekcyjnych: w klasie VII i w klasie II. 

  

 Więcej informacji o projekcie

 

Przykładowe scenariusze lekcji z wykorzystaniem TIK

Konspekt lekcji historii w kl. V - System feudalny

Scenariusz lekcji geografii z wykorzystaniem TIK

Scenariusz lekcji j. angielskiego w kl. VI  z wykorzystaniem TIK

Scenariusz lekcji j. angielskiego w kl. VII  z wykorzystaniem TIK

TIK - konspekt zajęć - edukacja plastyczna  w kl. 2

TIK - scenariusz zajęć z przyrody w  k.l 2

14149