Przejdź do treści
1
2
3
4
5
6
Przejdź do stopki

Projekt pt. ,,Wielka wędrówka małej kropli wody"

Treść

W roku szkolnym 2015/2016 realizowaliśmy w naszej szkole projekt pt. ,,Wielka wędrówka małej kropli wody". Projekt ten był współfinansowany ze środków Fundacji Fundusz Partnerstwa w ramach programu Fundusz Kropli Beskidu. Celem projektu było przede wszystkim oszczędzanie wody. Projekt ten zrodził się jako alternatywa ,,Sprzątania Ziemi”, głównie dlatego że poza oszczędnością wody zakładał również dbanie o ujęcia wody oraz  tradycyjne już w naszej szkole porządkowanie brzegów Popradu. Szkoła Podstawowa nr 2 znajduje się nad brzegiem Popradu, dlatego ekologiczny stan rzeki  jest ważnym elementem w edukacji tej szkoły.

 

  

 

Działania podjęte w ramach projektu:

 

1. Przygotowanie i przedstawienie w formie graficznej obiegu wody w przyrodzie.

2. Obliczenie ilości zużycia wody przez człowieka w ciągu doby.

3. Obliczenie zużycia wody przez szkołę w ciągu miesiąca.

4. Przygotowanie prezentacji na  temat oszczędzania i oczyszczania wody.

5. Wykonanie gazetki na temat wykorzystania wody przez człowieka na przestrzeni wieków.

6. Przeprowadzenie doświadczeń przyrodniczych z wykorzystaniem wody.

7. Porządkowanie brzegów Popradu w dzielnicy Folwark.

8. Wykonanie plakatów promujących oszczędzanie wody.

9. Przygotowanie inscenizacji ekologicznej.

10. Wycieczka do rozlewni wody mineralnej w Tyliczu.

11. Wymiana urządzeń sanitarnych w toaletach szkolnych.

12. Przedstawienie prac uczniów jako podsumowanie projektu.

 

 

14149