Przejdź do treści
1
2
3
4
5
6
Przejdź do stopki

O Stowarzyszeniu

Treść

 

Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Rozwoju Doliny Popradu

Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Rozwoju Doliny Popradu jest stosunkowo młodym stowarzyszeniem. Pierwsza inicjatywa związana z jego założeniem powstała wiosną 2011 roku. Okoliczności powstania stowarzyszenia związane były ściśle z sytuacją, w jakiej znalazło się szkolnictwo w gminie Muszyna. Szkoła Podstawowa nr 2 należy do mniejszych w gminie i stanęła przed obliczem przymusowych zmian. Nasza placówka wskazana została jako jedna z czterech, które miały zostać przekształcone. Nauczyciele wraz z rodzicami podjęli decyzję o utworzeniu stowarzyszenia, by móc samodzielnie prowadzić szkołę i decydować o edukacyjnej przyszłości naszych dzieci. 

Założenie stowarzyszenia pozwoliło nam na utrzymanie szkoły w takim kształcie jak to tej pory, bez redukcji etatów, zmian nauczycieli uczących, co z pewnością nie byłoby korzystne dla uczniów.

    

Zarys realizacji zadań stowarzyszenia: 

  • wspomaganie wszelkich działań zmierzających do rozwoju kultury regionu i promocji Miasta i Gminy Muszyna, prowadzenie działalności integrującej społeczność lokalną poprzez aktywność kulturalną, edukacyjną, rekreacyjną i towarzyską,
  • prowadzenie, organizowanie akcji charytatywnych, społecznych, w tym zbiórek publicznych,
  • podejmowanie działań na rzecz poszanowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz ochrony środowiska,
  • promocja i organizacja wolontariatu,
  • współdziałanie z innymi organizacjami, stowarzyszeniami i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz nawiązywanie z nimi kontaktów.

   Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:  

  • współpracę z organizacjami społecznymi i władzami samorządowymi w zakresie rozwoju Miasta i Gminy Muszyna,
  • prowadzenie działalności integrującej środowisko poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską,
  • pozyskiwanie i gromadzenie środków finansowych, rzeczowych i innych umożliwiających prowadzenie statutowej działalności Stowarzyszenia,
  • prowadzenie szkoły.

 

 

 

14546